Før du i det hele tatt kan begynne å øvingskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs. Det obligatoriske kurset går over 17 kurstimer.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), og kurset skal bare tas en gang.
Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfraing
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørke

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Aldersgrensa for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.
Tar du kurset i tida 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare i tida 1. mars – 31. oktober.
Det vil stå på beviset hvor lenge det er gyldig.

NB! Husk å ha med beviset og legitimasjon m/bilde både ved privat    øvelseskjøring og ved kjøretimer hos trafikkskole.

Hvis du er over 25 :
Da trenger du bare førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstarsjon som må være gjennomført før førerprøven.
Du får ikke noe bevis da dette legges inn I vegvesenet sitt datasystem.

NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.