img_1953

Moped

Opplæringsforløp kl. M146 – moped

Del 1:
Du må ha trafikalt grunnkurs
Før du starter på del 2 så har vi to kvelder med teori der vi tar for oss sikkerhetsutstyr, regler, skilt, kjøremåter, bilansvarsloven etc. som er aktuellt for mopedisten.

Del 2:
Praktisk trening i kjøregård. Her er det sikkerhetskontroll, balansetrening, bremseøvelser, unnamanøver. Her bruker vi 3-4 skoletimer. Så drar vi ut i enkel trafikk og trener på grunnleggende kjøreøvelser ca. 2 timer

På slutten av del 2 skal det tas en trinnvurdering (1 t )for å sjekke om du er klar for del 3.

Del 3:
Nå skal du ut i tettere trafikk og praktisere.  Du får prøve deg på rundkjøring og tettere trafikk i sentrum av Finnsnes der det jobbes med observasjon og sikkerhet. Du skal nå kunne kjøre mer selvstendig og kunne bruke teorikunnskapen i praksis. Her bruker vi totalt 4 skoletimer.

På slutten av del 3 skal det også foretas en trinnvurdering ( 1 t ) for å sjekke om du er klar for del 4.

Del 4:
Her skal vi planlegge en langtur på 3 skoletimer . Planlegging og oppsummering beregnes til en skoletime i tillegg.

Det kjøres i variert trafikk: sentrum,landeveg. Vi skal også prøve på forbikjøring av hverandre.

Etter avsluttet opplæring er det tid for en teoritentamen på trafikkskolen. Du får 30 spørsmål og kan bare ha 5 feil. Går det bra her kan du dra til trafikkstasjonen og ta teorieksamen. Hvis dette går bra får du ditt mopedførerkort.