• Klasse B – bil
  • Klasse BE og kode 96 – bil m/tilhenger                    
  • Oppfriskningskurs for godt voksne


Opplæringsforløp kl.B

Del 1: Trafikalt grunnkurs. Dette må du ha først såfremt du ikke har andre førerkort fra før.

Del 2: Grunnleggende kjøretøybehandling. Du skal lære deg å bruke » verktøyet» ditt riktig i enkel trafikk. Igangsetting/stans, bremsing/giring, kryss, bakkestart, rygging/vending/parkering. Dette er en meget viktig del da dette er grunnmuren for den videre opplæringen.

Del 3: Trafikal kompetanse. Her skal du kombinere den tekniske kjøringen med forståelse for samhandling med den øvrige trafikk. Du må nå ha god forståelse for trafikkreglene og vegtrafikklovgivningen. Dette krever en del så her bør det også trenes hjemme. Det skal trenes både i tettsted og på landeveg. På slutten gjennomførtes sikkerhetskurs på bane kombinert med forbikjøringstrening. Det trenes med to skolebiler i lag. Du skal nå være så å si på førerkortnivå før del 4 startes.

Del 4: Avsluttende opplæring. Nå skal du vise at du har risikoforståelse, tar forholdsregler, kan samarbeide med den øvrige trafikk og tar ansvar. Her skal det være selvstendig kjøring. Del 4 er en kombinasjon av teorisekvenser pluss kjøring på landeveg og kjøring i variert trafikkmiljø. Her er vi innom Tromsø og prøver byens utfordringer. Dette er å anbefale da en får prøvd ut trafikksituasjoner som vi ellers bare får pratet om i vårt distrikt. En god erfaring å ha med seg videre. For de som går på skole kan det være mulighet for single langtur som gir mindre fravær fra skolen. 

Du kan lese mere om dette på vegvesenets sider: www.vegvesen.no