photo-08-09-14-14-26-37

MC  kl.A,  A1,  A2
Hva har jeg lov å kjøre ?

På alle klasser:
Du kan føre motorsykkel i gjeldende klasse m/ el. uten sidevogn dersom sykkelen kan ha vogn, tohjuls moped og klasse M 147 ( tre og firehjuls moped).
Føreropplæring for lett og tung motorsykkel i dag (klasse A1,A2 og A)

Den nye opplæringen følger et forløp på 4 trinn der det nå fokuseres på:

  • riktig oppbygning og fremdrift
  • større kjøreteknisk kompetanse
  • motvirke utforkjøringsulykker
  • obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk
  • risikoredusering
  • selvinnsikt

Innholdet og målene i opplæringen står nærmere beskrevet i læreplanen og i trafikkopplæringsforskriften ( se link til vegvesenet) for kl.A.

Type Størrelse Øvekjøre Førerprøve
Kl. A1- lett motorsykkel (Etter to års førerrett  startkurs på 2 t  sikkerhetskurs bane og sikkerhetskurs veg får du automatisk førerrett kl.A2  Har du mindre enn to års erfaring men mer enn et års erfaring og samme opplæring som nevnt tidligere her pluss førerprøve så får du også kl.A2) 11 kw (15 hk) 125 cc 15 år 16 år
Kl. A2 – mellomtung 35 kw (47 hk) 16 år 18 år
(Etter to års førerrett og tilleggskurs på 7 timer får du automatisk førerrett på tung motorsykkel uten begrensning Er du 24 år mindre enn to års erfaring men mer enn et års erfaring: tilleggskurs 7t pluss førerprøve gir også førerkort kl.A)
Kl.A-tung ubegrenset 22 år 24 år
( Du får førerrett til motorsykkel uten begrensning hvis du er 24 år el. eldre når du tar førerprøve)