henger

Kl.B 96
Motorvogn m max.till.tot.vekt 3500 kg + henger m till.tot.vekt over 750 kg.
Samlet till.tot.vekt for vogntoget må ikke overstige 4250 kg.
I tillegg må det gjennomføres opplæring (ikke førerprøve):

  • 2  veiledningstimer
  • 2  timer lastsikring
  • 3 timer sikkerhetskurs på vei

Kl.BE
Motorvogn m max.till.tot.vekt 3500 kg + henger med max till.tot.vekt 3500 kg.( Samlet tot.vekt 7000 kg)
Må gjennomføre samme opplæring som for kl.B 96, men nå med førerprøve.
BE gir også førerrett for føring av traktor og motorredskap, begge med max till.tot.vekt på 25.000 kg og en konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger.

Ikke i noen av tilfellene kan en overstige max till.tot.vekt på tilhengeren som står i motorvognens vognkort.