Kurs Dato
Trafikalt Grunnkurs 18.oktober 2022
Teorikurs KL B 17.oktober
MC  
Moped foreløpig ingen opplæring i 2022