Kurs Dato
Trafikalt Grunnkurs 2.november 2023
Teorikurs KL B 12.oktober
MC  
Moped foreløpig ingen opplæring i 2023