Request was denied for some reason.

Sentrum Trafikkskole hadde 50-år`s jubileum i 2014.
Skolen ble startet i 1964 av Steinar Thomassen, da under navnet Thomassen Kjøreskole.
Vi fikk faste lokaler i Sørreisa i 1974 og ble da hetende Sørreisa Trafikkskole.
Deretter flyttet firmaet til Finnsnes og fikk navnet Sentrum Trafikkskole i år 2000.

Hovedtyngden av opplæringen i dag foregår i Finnsnes området.
Våre kunder er for det meste privatpersoner og skoleelever i Midt-Troms regionen.
Daglig leder er Audun Thomassen som startet som kjørelærer i 1984. Samme år hadde vi gleden av å tilby motorsykkelopplæring så her hadde vi 30-år`s jubileum i 2014!

I oktober 2013 startet Jannicke Thomassen som trafikklærer. Hun vil da være tredje generasjons trafikklærer ved Sentrum Trafikkskole.
I tillegg til bil og motorsykkelopplæring så driver skolen opplæring på moped og kurs for eldre.
Velkommen til oss!